Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en (werk)stress

 

banner-nl-druppel3

In de Europese Unie is het besef doorgedrongen dat (werk)stress een groot gezondheidsrisico vormt voor werknemers en is een campagne begonnen voor de aanpak ervan. Op 13 mei 2014 heeft minister Asscher de aftrap gegeven voor de campagne in Nederland onder de titel: "Herken de druppel; check je werkstress". Wij zijn ook supporter van deze campagne.

Is verzuim als gevolg van werkstress  in uw bedrijf geen issue? Gefeliciteerd. Maar wanneer verzuim als gevolg van werkstress wél een probleem vormt, hoe breng je dat in kaart? Wat zijn de oorzaken? Hoe ga je dat onderzoeken en welke oplossingen zijn er? Voor dat soort vragen kunt u bij ons terecht. Wij hebben inmiddels een ruime onderzoekservaring op dit gebied.

 

 

Een goed binnenklimaat

AtalDatalogger

Onze vier kanaals datalogger

CO2Sensor

Onze CO2 Sensor

Zelfs wanneer de condities van het binnenklimaat optimaal zijn, zal toch een klein percentage (<5%) niet tevreden zijn. Daar zijn twee oorzaken voor. Mensen ervaren de klimaatomstandigheden verschillend (subjectief) en het groot aantal factoren die bij het binnenklimaat een rol spelen. De belangrijkste factoren zijn de temperatuur, (relatieve) luchtvochtigheid, luchtstromen (tocht, koude val), kleding en de activiteit (mate van lichamelijke inspanning). Een andere belangrijke factor is de mate van ventilatie. Bij onvoldoende ventilatie (te hoge concentratie koolstofdioxide [CO2]) neemt de hoeveelheid afvalstoffen in de lucht ook toe.

Hoe komen we er nu achter of de condities zo optimaal mogelijk zijn, zodat minimaal 95% van de gebruikers tevreden zal zijn met het thermische klimaat? Wetenschappers hebben hier een model voor bedacht en staat beschreven in de ‘International standard’ ISO 7730. Aan de hand van de hiervoor beschreven gemeten factoren is het percentage te berekenen van tevreden gebruikers. Deze standaard maakte als advies ook deel uit van de inmiddels vervallen Arbobeleidsregels. Nu was het de bedoeling dat de Arbocatalogi de Arbobeleidsregels zouden gaan vervangen, maar dat is maar zeer ten dele gelukt. Voor zover branches al over een Arbocatalogus beschikken, bevatten die voor veel arbeidsrisico’s geen oplossingen. Zie verder